Pàgines

Aquest bloc va dirigit a totes les famílies que vulguin saber del COR DE MARIA-SABASTIDA.
A les xarxes socials ens pots seguir també amb el hastag #escolacordemariasabastida i #cmsabastida

26 de juny 2013

LLIBRES CURS 2013-14

clic  LLIBRES EI i PRIMÀRIA 

clic  LLIBRES SECUNDÀRIA

INSTRUCCIONS - INFORMACIONS
- Si us plau, retornin a la recepció de l’escola o al tutor/a (28 de juny) el full de comanda adjunt, tant si sol·liciten llibres a l’escola com si no, degudament signat i complimentat.
- No s’oblidin de posar el nom del seu fill /a l’apartat ALUMNE/A
- Marquin els llibres / material que sol·liciten i la forma de pagament
- Les caselles que ja estan marcades corresponen a conceptes de pagament obligatori.
- Els facilitem 3 còpies: una és per a vostès, les altres dues les han de retornar al tutor/a (o a la recepció de l’escola) abans del 28 de juny.
- En cas que no vulguin adquirir tots els llibres/material, els agrairem que facin la suma parcial, tenint en compte si són, o no, socis de l’AMPA i la incloguin en el requadre corresponent (a sota de la suma TOTAL).
- Recordin que, si encara no són socis de l’AMPA, poden realitzar una transferència bancària de 38€ (quota anual de soci) al compte bancari de l’AMPA durant la primera quinzena de juliol o, excepcionalment, fer efectiva la quota a l’administració de l’escola de l’1 al 12 de juliol i del 2 al 6 de setembre, coincidint amb el pagament dels llibres/material.
- Si no ens retornen el full abans del 28 de juny, entendrem que no sol·liciten cap llibre/material a través de l’escola i que estan assabentats i d’acord amb el pagament/cobrament dels conceptes obligatoris.

Si tenen qualsevol consulta, poden adreçar-se a l’administració de l’escola.
Gràcies per la seva col·laboració!
L’equip directiu i l’administradora
LLIBRES DE TEXT CURS 2013-14
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES-ESTIU 2013
RECEPCIÓ ADMINISTRADORA
25-28 juny de 8,00h a 14,00h 25 de juny al 12 de juliol de 9,00 a 11,00h
1-12 juliol de 9,00h a 13,00h 2- 10 de setembre de 9,00h a 11,00h
2-10/setembre de 8,00h a 14,00h