Pàgines

Aquest bloc va dirigit a totes les famílies que vulguin saber del COR DE MARIA-SABASTIDA.
A les xarxes socials ens pots seguir també amb el hastag #escolacordemariasabastida i #cmsabastida

29 de novembre 2011

PDI

TIC (tecnologia de la informació i de la comunicació) , TAC(tecnologia de l'aprenentatge i de la comunicació, projecte 1x1, projecte 1x2, PDI (Pissarres digitals interactives)... són termes que poc a poc han agafat certa rellevància en el dia a dia del professorat.
Tothom es pregunta si tot això és bo pel nostre alumnat. Hi ha estudis realitzats per diferents professors/es i doctors/es de l'àmbit pedagògic que investiguen cap on va tot plegat i quins efectes causa en l'aprenentatge dels nostres fills i filles. 


"La aplicación de estos modelos didácticos en las AULAS 2.0 conlleva también algunos INCONVENIENTES a los profesores: necesitan dedicar más tiempo para preparar las clases (73%) y deben afrontar frecuentes  problemas de conexión a  internet (65%) y  las averías y problemas de software en los ordenadores de los estudiantes (37%).
Pero las VENTAJAS son muchas. El profesorado manifiesta casi con unanimidad (alrededor del 90%) que aumenta la atención, la motivación y la participación e implicación del alumnado. También consideran que se facilita la comprensión de los temas, la enseñanza, el aprendizaje y el logro de los objetivos educativos. Y valoran que se facilita la renovación metodológica y aumenta la satisfacción, motivación y autoestima docente." Text extret de les conclusions generals de l'estudi "Aulas 2.0". http://peremarques.pangea.org/aulas20/

A la nostra escola, l'any 2009, va dotar al cicle d'educació infantil  d'un pack tecnològic, el qual incloïa una PDI (pissarra digital interactiva) . Ara ja portem un temps utilitzant-la en l'aprenentatge de la lectoescriptura, el lleguatge matemàtic, descoberta de l'entorn i fins i tot l'expressió artística.

Us deixem un exemple d'una activitat que hem  portat a terme amb els alumnes de P5.

Les maduixes i les carbasses hem fet aquest primer trimestre un projecte anomenat "Juguem amb el menjar". Dintre d'aquest projecte hem fet moltes activitats però us volem explicar una d'elles, relacionada amb la PDI.

Dintre del projecte esmentat, va sorgir la figura de Giuseppe Arcimboldo, un pintor que feia servir aliments i d'altres elements de la vida quotidiana per pintar cares principalment.

L' activitat va consistir en:
  1. Fer composicions en petit grup a partir d'aliments de joguina.
  2. Fotografiar aquestes composicions.
  3. Calcar aquestes composicions mitjançant la PDI.
  4. Extreure el dibuix resultant i imprimir-lo.
  5. "Reinterpretar" la primera composició en paper i amb diferents materials.
Les mestres  volíem aconseguir amb aquesta activitat,  veure les diferents possibilitats de la pissarra digital i alhora que els alumnes aprenguessin a fer-la servir com a eina d'expressió.
Els va crear molta curiositat el fet que d'una foto que havíem fet, pogués sortir-ne només la silueta en un full.
MAR RUIZ (mestra d'EI)                                     
SÒNIA AYMERICH (mestra de primària i secundària)